• Projekt Emocje

    • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocjeˮ

     dla klasy Ic

     na rok szkolny 2020/2021

     Uczniowie klasy 1c Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocjeˮ. Ideą projektu jest wychowanie dzieci na mądrych, otwartych, samodzielnych i twórczych ludzi.

      

     Projekt ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec inności. Kształtowanie postaw empatii oraz naukę tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem - jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka, np. choroby serca, autyzm, cukrzyca. Jednocześnie kładzie się nacisk na wzmocnieniu w uczniach wiary w siebie oraz własne możliwości, na budowaniu przyjaznego klimatu integracji oraz wychowaniu do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

     Projekt edukacyjny obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego ramach zajęć lekcyjnych. Uczniowie klasy 1c zrealizowali pierwszy Moduł – Kreatywność. Zajęcia były bardzo twórcze, a uczniowie czerpali niesamowitą radość z wspólnej zabawy.

     W ramach projektu stworzyliśmy kącik emocji. Uczniowie nazywali swoje uczucia i wspólnie szukaliśmy sposobów radzenia sobie z emocjami. Nasze motto: W klasie jest siła. Dzieliliśmy się dobrym słowem, dowiedzieliśmy się, jakie są nasze mocne strony i ukryte talenty. A podczas oglądania bajki edukacyjnej „Vashtiˮ zrozumieliśmy, że każdy z nas ma talent artystyczny.

     Sporo kreatywnego śmiechu towarzyszyło nam podczas projektowania kuli, którą ożywiliśmy za pomocą odczytu kodu QR przy użyciu aplikacji Quiver.

     Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z języka migowego, który na stałe zagości w procesie edukacyjnym klasy Ic.

          

          1c_miga_.mp4        dot_day.mp4          dziekuje.mp4