• Wykaz podręczników

    •  

     PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW
     NA R. SZK. 2019/2020

     JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ – NIEMIECKI, RELIGIA

      

     KLASA I

     1. Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

     podręcznik

     M. Kozubska,

      

     E. Krawczyk, L. Zastąpiło

     „Ich und du 1” neu

      

     (nowa podstawa programowa)

     PWN
     Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

     ćwiczenia

       „Ich und du 1” neu – ZESZYT ĆWICZEŃ

      

     (nowa podstawa programowa)

     PWN
     2. Religia red. Marcin Wilczek „Jesteśmy dziećmi Boga” Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

     KLASA II

     1. Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

     podręcznik

     M. Kozubska,

      

     E. Krawczyk, L. Zastąpiło

     „Ich und du 2” neu (nowa edycja)

      

     Można odkupić z płytą CD

     PWN
     Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

     ćwiczenia

       „Ich und du 2” neu – ZESZYT ĆWICZEŃ

      

     (nowa edycja)

      

     PWN
     2. Religia red. Marcin Wilczek „Poznajemy naszego Boga” Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

     KLASA III

     1.                  Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

     podręcznik

     M. Kozubska,

      

     E. Krawczyk, L. Zastąpiło

     „Ich und du 3” neu (nowa edycja)

      

     Można odkupić z płytą CD

     PWN
     Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

     ćwiczenia

       „Ich und du 3” neu
     ZESZYT ĆWICZEŃ

      

     (nowa edycja)

      

     PWN
     2.                 Religia red. Marcin Wilczek „Przyjmujemy Pana Jezusa” Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

     KLASA IV

     1. Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

      

     Mieczysław Materniak

      

     Halina Wachowska

     „Mach mit! Neu 1” podręcznik dla klasy 4 PWN
         „Mach mit! Neu 1”  ZESZYT ĆWICZEŃ
     2. Religia Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin „Zapowiedź zbawienia” Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

      

     KLASA V

      

     1. Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

      

     Mieczysław Materniak – Behrens

      

     Halina Wachowska

     „Mach mit! Neu 2”  podręcznik dla klasy 5 PWN
         ZESZYT ĆWICZEŃ „Mach mit! Neu 2”
     2. Religia Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin, red. ks. Marcin Wilczek „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”  Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

      

      

     KLASA VI

      

     1. Język mniejszości narodowej – niemiecki

      

      

     Mieczysław Materniak

      

     Halina Wachowska

     „Mach mit!”  podręcznik dla klasy 6 PWN
         ZESZYT ĆWICZEŃ „Mach mit!”
     2. Religia Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin, red. ks. Marcin Wilczek „Kościół wspólnotą zbawionych”   Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

     KLASA VII

     1. Religia Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda

      

      

     „Droga wspólnoty zbawionych”   Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

     KLASA VIII

      

     1. Religia Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda

      

      

      

     „Codzienność uczniów Jezusa-Zbawiciela” Św. Krzyża

      

     w Opolu

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     A R C H I W U M

     SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

      

     Publiczna Szkoła Podstawowa
     im. Powstańców Śląskich
     w Dobrodzieniu


       rok szkolny 2015/2016

      

      

      

      

      

      

      


     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla klasy I  
     w PSP Dobrodzień
     (rok szk. 2015/2016)

      

     - edukacja wczesnoszkolna„Nasz elementarz” podręcznik do klasy I szkoły podstawowej –finansowany  przez MEN
                                                       „Ćwiczenia z pomysłem” kl.1 wyd. WSiP – finansowane przez MEN

     j. angielski -„New English Adventure” cz.I -  wyd. Pearson,
                             Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni,
                            Regina Raczyńska – finansowany przez MEN


     - j. mniejszości narodowej - niemiecki – wyd. PWN autorzy: M. Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło                                         podręcznik  „Ich und du 1”można odkupić

                                                            ćwiczenia    „Ich und du 1”  - nowe

      

     - religia  - podręcznik –     „Jesteśmy dziećmi Boga”
                                                wyd. Św. Krzyża w Opolu   - nowy

      

      

      

      

      

      

      

      

     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla klasy II
     w PSP Dobrodzień
     (rok szk. 2015/2016)

      

     - edukacja wczesnoszkolna „Nasza szkoła” podręcznik do klasy II szkoły podstawowejfinansowany  przez MEN
                                                       „Ćwiczenia z pomysłem” kl.2 wyd. WSiP – finansowane przez MEN

     - j. angielski - -„New English Adventure” cz.II -  wyd. Pearson,
                             Autorzy: Viv Lambert, Anne Worrall
                             – finansowany przez MEN


      
     - j.mniejszości narodowej - niemiecki -  wyd. PWN autorzy: M. Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło
                                                   podręcznik  „Ich und du 2” można odkupić
                                                   ćwiczenia    „Ich und du 2”  - nowe


     - religia     – podręcznik – „Poznajemy naszego Boga”
                                                 wyd. św. Krzyża w Opolu,  -  nowe

      

      

      

      

      

      


     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla klasy III
     w PSP Dobrodzień
     (rok szk. 2015/2016)

      


     Pakiet do kl. III „Nasze razem w szkole” wyd. WSiP
                (autorzy: J. Brzózka, K.Glinka, K.Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,  W.Went) - nowe


     - język angielski -  podręcznik + ćwiczenia „New Happy House” cz.III
                                     wyd.Oxford,   - można odkupić
                                                                    - ćwiczenia - nowe
      

     - j. mniejszości narodowej - niemiecki wyd. PWN autorzy: M. Kozubska, E.Krawczyk, L. Zastąpiło
                                                   podręcznik  „Ich und du 3” nowy
                                                   ćwiczenia    „Ich und du 3”- nowe


     religia - zakup podręcznika do nauczania religii we wrześniu 2015 r.  

      

      

      

     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla klasy IV  
     w PSP Dobrodzień
     (rok szk. 2015/2016)

      

     Podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane przez MEN:


     - j. polski   - podręcznik „Jutro pójdę w świat”, U. Dobrowolska, H. Dobrowolska, WSiP,  nowe    wydanie, nr ewidencyjny w wykazie - 417/1/2012   
                        -  zeszyt ćwiczeń „Jutro pójdę w świat” H. Dobrowolska  

     - matematyka    - podręcznik   „Matematyka 2001” + płyta CD, wyd. WSiP, autorzy:
                                    J. Chodnicki, M.Dąbrowski, A. Pfeiffer
                                 - zeszyt ćwiczeń  cz. I i cz. II   

     - historia i społeczeństwo   - podręcznik   „Historia wokół nas”, wyd. WSiP, autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat
                                                - zeszyt ćwiczeń „Historia wokół nas” , autorzy: j.w.  
         
     - przyroda  - podręcznik  „Przyrodo WITAJ! 4”, wyd. WSiP, autorzy Ewa Gromek, Ewa Kłos,    Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska                             
          - zeszyt ćwiczeń „Przyrodo WITAJ! 4”

     - plastyka   - podręcznik „Plastyka”,  autor: Stanisław K. Stopczyk wyd. WSiP

      - muzyka    - podręcznik „Klucz do muzyki” klasa 4, autorzy: Urszula Smoczyńska, Katarzyna    Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik, wyd. WSiP

     - zajęcia komputerowe - podręcznik „Lekcje z komputerem” autorzy: W. Jochemeczek,
                                               I.  Krajewska – Kramas, A. Samulska, M. Wyczołkowski,  wyd. WSiP

     - zajęcia techniczne – podręcznik -  „Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa” wyd. WSiP
                  autorzy: B.Bogucka-Osińska,  D.Łazuchiewicz

     - j. angielski - podręcznik  „Evolution Plus 1” Nick Beare, wyd. Macmillan

     Podręczniki do zakupienia we własnym zakresie przez rodziców:

     - j. angielski – zeszyt do języka angielskiego – „Evolution plus 1” wyd. Macmillan - nowy

     - j. mniejszości narodowej - niemiecki podręcznik ” Ich und du” (zgodnie z nową podstawą programową) Wyd. Szk. PWN, autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło  –  można odkupić
                                                                     -  zeszyt ćwiczeń nowy         
             
     - religia      – podręcznik – „Zapowiedź zbawienia” wyd. św. Krzyża w Opolu – można odkupić

      

      


     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla klasy V
     w PSP Dobrodzień
     (rok szk. 2015/2016)

      


     - j. polski       - podręcznik   „Jutro pójdę w świat” U. Dobrowolska , H. Dobrowolska, WSiP, nowe wydanie,  nr ewidencyjny w wykazie 417/2/2013 – można odkupić                       
                           - zeszyt ćwiczeń   "Jutro pójdę w świat" H. Dobrowolska, WSiP  - nowy

     - matematyka    - podręcznik   „Matematyka 2001” + płyta CD, WSiP, autorzy:   
                                                          J. Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer  - można odkupić
                                 -  zeszyt ćwiczeń cz. I i cz. II    - nowy
      
     - historia i społeczeństwo   - podręcznik   „Historia wokół nas”, wyd. WSiP, autorzy: Radosław Lolo,  Anna Pieńkowska, Rafał Towalski- można odkupić
                                                     - zeszyt ćwiczeń „Historia wokół nas” , autorzy: j.w.  - nowy
      

     - j. mniejszości narodowej - niemiecki - podręcznik ” Ich und du”  Wyd. Szk. PWN, autorzy: Marta Kozubska, Ewa  Krawczyk, Lucyna Zastąpiło- można odkupić   
                                                                        - zeszyt ćwiczeń  „Ich und du”  Wyd. Szk. PWN - nowy

                 
     - zajęcia komputerowe  - podręcznik  do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl.5 „Informatyka  Europejczyka”, D.Kiałka, K. Kiałka, Edycja: Windows 7,  Windows  Vista, Linux, Ubuntu, Ms Office 2007, Open Office,org.  (wydanie II) – można odkupić
                                                       

      - przyroda  - podręcznik  „Przyrodo WITAJ! 5”, wyd. WSiP, autorzy Ewa Gromek, Ewa Kłos,        Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson  - można odkupić                            
             - zeszyt ćwiczeń   - nowy  


     - j. angielski -  podręcznik  „Evolution Plus 2” Nick Beare, wyd. Macmillan –  tylko podręcznik nowy
                               
     - muzyka    -  „Muzyka” (na 3 lata do kl. IV-VI) – Wyd.  OPERON, autorzy: M. Rykowska i Z. Szałko – ten sam co w klasie IV

     - zajęcia techniczne    - podręcznik – „Technika na co dzień” cz.I, wyd. WSiP, autorzy:E.Bubak,  
                                        E.Królicka, M.Duda – nowy

     - plastyka  - podręcznik „Na ścieżkach wyobraźni kl. 5”, Kinga Łapot-Dzierwa, Robert    Małoszowski, Maria Śmigła, wyd. WSiP – można odkupić
      
     - religia         – zakup podręcznika do nauczania religii we wrześniu 2015 r.  

      

     WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  dla klasy VI
     w PSP Dobrodzień
     (rok szk. 2015/2016)

      

     - j. polski  - podręcznik „Jutro pójdę w świat” Urszula Dobrowolska, Hanna Dobrowolska, WSiP, nowe wydanie, nr ewidencyjny w wykazie 417/03/2014 – można odkupić
         
      - zeszyt ćwiczeń „Jutro pójdę w świat” Hanna Dobrowolska, WSiP  - nowy

     - matematyka   - podręcznik  „Matematyka 2001” + płyta CD autorzy
                                                          J. Chodnicki, A. Pfeiffer, M. Dąbrowski, - można odkupić
                               - zeszyt ćwiczeń I – II - III  - nowy

     - przyroda   - podręcznik  „Przyrodo WITAJ! 6”, wyd. WSiP, autorzy Ewa Gromek, Ewa Kłos,        Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson  - można odkupić                            
             - zeszyt ćwiczeń   - nowy  


     - j. angielski - podręcznik – „Evolution plus 3” autor: Nick Beare, wyd. Macmillan – tylko     podręcznik nowy

     - plastyka  - podręcznik „Na ścieżkach wyobraźni kl. 6”, Kinga Łapot-Dzierwa, Robert    Małoszowski, Maria Śmigła, wyd. WSiP – można odkupić

                                               
     - historia   i społeczeństwo   - podręcznik   „Historia wokół nas”, wyd. WSiP, autorzy: Radosław Lolo,  Anna Pieńkowska – można odkupić
                                                     - zeszyt ćwiczeń „Historia wokół nas” , autorzy: j.w.  - nowy

                                                                                    
     - j. mniejszości narodowej - niemiecki  - podręcznik  „Ich und du”  Wyd. Szk. PWN, autorzy: Marta Kozubska, Ewa  Krawczyk, Lucyna Zastąpiło- można odkupić   
                                                                        - zeszyt ćwiczeń  „Ich und du”  Wyd. Szk. PWN- nowy


      - zajęcia komputerowe  -  podręcznik  do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl.6 „Informatyka  Europejczyka”, D.Kiałka, K. Kiałka, Edycja: Windows 7,  Windows  Vista, Linux, Ubuntu, Ms Office 2007, Open Office,org.  (wydanie II) – można odkupić


     - muzyka- „Muzyka”– Wyd.  OPERON autorzy: M. Rykowska i Z. Szałko – ten sam co w klasie V

     - zajęcia techniczne    - podręcznik – „Technika na co dzień” cz.II, wyd. WSiP, autorzy: E.Bubak,  
                                                        E.Królicka, M.Duda - nowy

     religia         – podręcznik  „Uświęceni w Duchu Świętym”,
                                               red. J. Szpet, D. Jackowiak, Księgarnia św. Wojciecha – można odkupić