• Kalendarz roku szkolnego

  • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019r
   2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019-01.01.2019r
   3. Ferie zimowe 10.02 – 23.02.2020r
   4. Wiosenna przerwa świąteczna 9.04 – 14.04.2020r
   5. Egzaminy gimnazjalne 21.04.2020 – 23.04.2020r
   6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1.11.2019r; 11.11.2019r; 1.05.2020r;11.06.2020r.
   7. Dodatkowe dni wolne 31.10.2019r; 2.01.2020r ; 3.01.2020r; 4.05.2020r; 12.06.2020r;
   8. Zakończenie rocznych zajęć
   dydaktyczno-wychowawczych
   26.06.2020r.

   Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

   Budynek ul. Piastowska 49

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   12.09.2020r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców

   2.

      13.11.2019r.

   16.30

   Konsultacje- pierwsze sygnały o zagrożeniach

   4.

      18.12.2019r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

   5.

       05.02.2020r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców- podsumowanie I półrocza

   6.

       01.04.2020r.

   16.30

   Konsultacje- pierwsze sygnały o zagrożeniach
       7.    27.05.2020r. 16.30 Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

    

   Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

   Budynek ul. Piastowska 17

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   12.09.2020r.

   17.00

   Wywiadówka dla rodziców

   2.

      13.11.2019r.

   17.00

   Konsultacje- pierwsze sygnały o zagrożeniach

   4.

      18.12.2019r.

   17.00

   Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

   5.

       05.02.2020r.

   17.00

   Wywiadówka dla rodziców- podsumowanie I półrocza

   6.

       01.04.2020r.

   17.00

   Konsultacje- pierwsze sygnały o zagrożeniach
       7.    27.05.2020r. 17.00 Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

    

    

   Planowane terminy wystawienia ocen i konferencji klasyfikacyjnych

    

   Lp.

   Data

    

   1.

   13.12.2019r Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I półrocze

   2.

   22.01.2020r Wystawienie ocen niedostatecznych

   3.

   24.01.2020r Wystawienie pozostałych ocen za I semestr

   4.

   29.01.2020r Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

   5.

   03.02.2020r Rozpoczęcie zajęć w II semestrze

   6.

   22.05.2020r Wystawienie zagrożeń  końcoworoczną oceną niedostateczną

   7.

   10.06.2020r Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

   8.

   10.06.2020r Wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

   9.

   17.06.2020r Wystawienie pozostałych ocen rocznych

   10.

   19.06.2020r Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze