• Kalendarz roku szkolnego

  • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021r
   2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021-31.12.2021r
   3. Ferie zimowe 31.01.2022 – 13.02.2022r
   4. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022r
   5. Egzaminy ósmoklasisty
   Termin dodatkowy
   24.05.2022 – 26.05.2022r
   13.06.2022 - 15.06.2022r.
   6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.11.2021r; 11.11.2021r; 06.01.2022r; 03.05.2022r; 16.06.2022r.
   7. Dodatkowe dni wolne 15.10.2021r; 12.11.2021r; 07.01.2022r; 02.05.2022r; 17.06.2022r.
   8. Zakończenie rocznych zajęć
   dydaktyczno-wychowawczych
   24.06.2022r.

   Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

   Budynek ul. Piastowska 49

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   08.09.2021r.

   16.30

   Zebranie z rodzicami

   2.

      15.12.2021r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców - informacje o zagrożeniach

   3.

      26.01.2022r.

   16.30

   Zebranie z rodzicami- podsumowanie I półrocza

   4.

      18.05.2022r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

          
          

   Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

   Budynek ul. Piastowska 17

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   08.09.2021r.

   17.30

   Zebranie z rodzicami

   2.

      15.12.2021r.

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców - informacje o zagrożeniach

   3.

      26.01.2022r..

   17.30

   Zebranie z rodzicami- podsumowanie I półrocza

   4.

       18.05.2022r.

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

          
          

    

    

   Planowane terminy wystawienia ocen i konferencji klasyfikacyjnych

        

   1.

    14.12.2021r

   Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I półrocze

   2.

    19.01.2022r

   Wystawienie ocen niedostatecznych

   3.

    21.01.2022r

   Wystawienie pozostałych ocen za I semestr

   4.

    25.01.2022r

   Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

   5.

    14.02.2022r

   Rozpoczęcie zajęć w II semestrze

   6.

    17.05.2022r

   Wystawienie zagrożeń  końcoworoczną oceną niedostateczną

   7.

    09.06.2022r

   Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

   8.

    13.06.2022r

   Wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

   9.

    15.06.2022r

   Wystawienie pozostałych ocen rocznych

   10.

    20.06.2022r

   Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze