• Kalendarz roku szkolnego

  • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

   1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r
   2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020-31.12.2020r
   3. Ferie zimowe 18.01.2021 – 31.01.2021r
   4. Wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021 – 06.04.2021r
   5. Egzaminy ósmoklasisty
   Termin dodatkowy
   25.05.2020 – 27.05.2021r
   16.06.2021 - 18.06.2021r.
   6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12.11.2020r; 13.11.2020r; 04.01.2021r; 05.01.2021r; 04.06.2021r.
      
   8. Zakończenie rocznych zajęć
   dydaktyczno-wychowawczych
   25.06.2021r.

   Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

   Budynek ul. Piastowska 49

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   09.09.2020r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców

   2.

      02.12.2020r.

   16.30

   Konsultacje- informacje o zagrożeniach

   3.

      03.02.2021r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców- podsumowanie I półrocza

   4.

      19.05.2021r.

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

          
          

   Planowane terminy wywiadówek i spotkań z rodzicami

   Budynek ul. Piastowska 17

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   09.09.2020r.

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców

   2.

      02.12.2020r.

   17.30

   Konsultacje- informacje o zagrożeniach

   3.

      03.02.2021r.

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców- podsumowanie I półrocza

   4.

       19.05.2021r.

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców- informacje o zagrożeniach

          
          

    

    

   Planowane terminy wystawienia ocen i konferencji klasyfikacyjnych

        

   1.

    01.12.2020r

   Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I półrocze

   2.

    07.01.2021r

   Wystawienie ocen niedostatecznych

   3.

    08.01.2021r

   Wystawienie pozostałych ocen za I semestr

   4.

    15.01.2021r

   Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

   5.

    01.02.2021r

   Rozpoczęcie zajęć w II semestrze

   6.

    18.05.2021r

   Wystawienie zagrożeń  końcoworoczną oceną niedostateczną

   7.

    11.06.2021r

   Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

   8.

    14.06.2021r

   Wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

   9.

    15.06.2021r

   Wystawienie pozostałych ocen rocznych

   10.

    21.06.2021r

   Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze