• Finał IV Memoriału Urszuli Marciniak

     • W dniach 30-31 maja odbył się zdalnie finał IV MUM. Wzięło w nim udział sześcioro uczniów naszej szkoły

      W sobotę 30 maja uczniowie w trzech rundach, po godzinie każda, rozwiązywali łamigłówki diagramowe.

      Dziesięć osób z największą liczbą punktów kwalifikowało się do Wielkiego Finału, który odbył się w niedzielę 31 maja od 9.00 do 10.00.

      Z wielką radością informujemy, że Alicja Borkowska z klasy 6a w kategorii Młodzicy (kl.4-6), w sobotę na 4 miejscu dostała się do Wielkiego Finału, który ostatecznie ukończyła zdobywając miejsce 5. GRATULUJEMY!

      Pozostali uczniowie naszej szkoły należeli do kategorii Juniorzy (kl.7,8 i 1LO na podbudowie SP). Spośród nich najlepszy wynik uzyskała Natalia Pisula z klasy 8b. BRAWO. Wyrazy uznania należą się również Katarzynie Klama i Rochowi Przybylińskiemu z klasy 8b, Kacprowi Przybylskiemu z klasy 7b oraz Marcelowi Paliga z klasy 8a. 

      Wszystkich, zarówno dzieci jak i dorosłych, gorąco zachęcamy do rozwiązywania łamigówek i ćwiczenia logicznego myślenia.

      Poniższy link odsyła do zadań z tegorocznej edycji memoriału.

      https://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczniów-memoriał-urszuli-marciniak-2020/zadania/zadania-iv-mum

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW!

     • Drodzy Rodzice.

      Zgodnie z ogłoszeniem Premiera z dnia 12.05.2020r. od 25 maja Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrodzieniu umożliwi prowadzenie zajęć

      opiekuńczo-wychowawczych po uprzednim skontaktowaniu się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i rekomendacją na otwarcie szkoły. W dalszym ciągu istnieje na naszym terenie duże zagrożenie zarażeniem się COVID19. Prosimy o racjonalne i przemyślane zgłaszanie swoich dzieci do szkoły (zgłoszenia dokonują tylko Rodzice, którzy pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom).

      Zgłoszenia dzieci proszę kierować drogą elektroniczną do wychowawców klasdo 15 maja 2020 do godziny 15.00. To ważna dla nas informacja, ponieważ da nam to wstępny obraz sytuacji tzn. dla jakiej liczby dzieci mamy uruchamiać placówkę, a wobec tego jakie środki ostrożności w dalszym etapie będziemy musieli wdrażać np. czy liczba dzieci na dany obszar w placówce będzie spełniała wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

      W szkole będzie prowadzona forma pracy opiekuńczo - wychowawczej, dla dzieci pozostających w domu będzie prowadzona nadal edukacja zdalna.

      Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej z zajęć opiekuńczych w szkole w pierwszej kolejności będą mogły korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, tym samym pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Dyrektor szkoły

      Krystyna Kazimierowicz

     • Konkurs dla dzieci.

     • Zachęcamy do zainteresowania się konkursem naszych uczniów w wieku 6-9.

      https://galeriaopole.pl/konkurs-dla-dzieci--1/