• Terminarz / Informacje


  • >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>STRONA w BUDOWIE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Informacje na stronie OKE Wrocław…
   rok szkolny 2019/2020

   HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    

    

    

    

   W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  

   W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym  

   W terminie głównym  

   1. język polski – 21 kwietnia 2020 r.  (wtorek) – godz. 9:00  
   2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r.  

                (środa) – godz. 9:00 język

   1. obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)  godz. 9:00  
   1. język polski – 8 stycznia 2020 r.  (środa) – godz. 9:00  
   2. matematyka – 9 stycznia 2020 r.  

             (czwartek) – godz. 9:00  

          3.  język obcy nowożytny – 10 stycznia  2020 r. 

              (piątek) – godz. 9:00  

   W terminie dodatkowym  

   1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00  
   2. matematyka – 2 czerwca 2020 r.  

              (wtorek) – godz. 9:00  

          3.  język obcy nowożytny – 3 czerwca  2020 r.   

              (środa) – godz. 9:00  

   1. język polski – 21 kwietnia 2020 r.  

              (wtorek) – godz. 9:00  

   1. matematyka – 22 kwietnia 2020 r.  

                (środa) – godz. 9:00

   1. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

    

     

     

   W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:  

   W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
   w styczniu:
    

   Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  

   19 czerwca 2020 r.  

   31 stycznia 2020 r.  

   Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  

   19 czerwca 2020 r.  

   31 stycznia 2020 r.  

   Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  

   26 czerwca 2020 r.  

   31 stycznia 2020 r.  

     

   CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW  

     

     

                 

                    Czas trwania (min)               

   arkusz   standardowy

    

   przedłużenie czasu,

   o którym

   mowa w pkt.

   17.

   Komunikatu

   *

   arkusz dla osób

   z autyzmem, w tym

   z zespołem

   Aspergera

   arkusz dla osób

   słabowidzących

   arkusz dla osób

   niewidomych

   arkusz dla osób

   słabosłyszących  i niesłyszących

   arkusz dla osób

   z niepełno- sprawnością   intelektualną   w stopniu lekkim

    

    

    

    

    

    

    

   język polski  

   120  

    

                                         do 180

   matematyka  

   100  

    

                                         do 150                 

   język obcy nowożytny   

   90  

    

                                         do 135                  

    

   * Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 

    

   Źródło: