• Patron szkoły

    • Szkoła nosi imię Powstańców Śląskich od 1965 roku. 

     Powstania Śląskie
     Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. na ukształtowanie się granic
     II Rzeczpospolitej miały wpływ:
     - decyzje Traktatu Wersalskiego ( Polsce przyznano Wielkopolskę oraz Pomorze Wschodnie bez Gdańska; natomiast na Warmii i Mazurach oraz
     na Górnym Śląsku zarządzono przeprowadzenie plebiscytów),
     - konflikty zbrojne ( na wschodzie i południu),
     - powstania zbrojne (w Wielkopolsce- XII 1918 do II 1919 oraz
     na Górnym Śląsku 1919- 1920- 1921).

     I POWSTANIE
     16- 24 VIII 1919
     Trwało bardzo krótko. Poprzedzone było strajkami górników w sierpniu 1919 roku oraz nasileniem niemieckiego terroru. Zostało szybko stłumione.
     Skutki powstania: aresztowania wśród Polaków, a także zwrócenie uwagi mocarstw zachodnich na stosunki narodowościowe panujące na Śląsku.

     II POWSTANIE

     19- 25 VIII 1920
     W lutym 1920 roku rządy nad górnośląskim obszarem objęła Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa, która miała czuwać nad przygotowaniami do plebiscytu. Jednak coraz częściej zdarzały się różnego rodzaju akty terroru. Polacy zażądali likwidacji niemieckiej policji bezpieczeństwa i powołania w jej miejsce policji plebiscytowej o składzie mieszanym- polsko- niemieckim. Cel ten osiągnięto
     w II powstaniu. Poza tym zapewniono stronie polskiej lepsze warunki prowadzenia propagandy plebiscytowej oraz wzmocniono obóz polski.
     Skutki te można określić jako zwycięstwo strony polskiej w powstaniu.
     PLEBISCYT
     20 III 1921
     Głosowanie ludności zamieszkującej Górny Śląsk poprzedzone było szeroką akcją propagandową zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej. Plebiscyt odbył się
     w atmosferze spokoju. Głosowało ponad 1mln osób ze Śląska oraz 192 tyś emigrantów. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:
     56,6 %- za Niemcami,
     40,4 % - za Polską.
     Wyniki plebiscytu miały wpływ na podział Górnego Śląska. Wojciech Korfanty zażadał podziału Górnego Śląska i przyznania Polsce cząści wschodniej po Odrę, Gogolin i Dobrodzień. Z kolei przedstawiciele mocarstw zachodnich godzili się na przeznanie Polsce tylko powiatów: pszczyńskiego i rybnickiego. Na wieść o tym wybuchło w nocy z 2/3 maja III powstanie.

     III POWSTANIE
     2/3 V 1921- 5 VII 1921
     Na czele powstania stanął Wojciech Korfanty. Oddziały powstańcze opanowały prawie cały teren, którego domagali się Polacy i bronili jego posiadania do
     7 czerwca, aż do przybycia oddziałów rozjemczych. Do najbardziej zaciętych walk doszło w okolicach Góry Św. Anny (21-27 V). Ogólną liczbę powstańców ocenia się na ok. 60 tyś.
     Sporne tereny znalazły się ponownie pod panowaniem Międzysojuszniczej Komisji. Ostatecznie Górny Śląsk podzielono (propozycja Rady Ligi Narodów). Mocarstwa zachodnie potwierdziły tę propozycję 20 X 1921 roku.
                      
                                                                  Opracowała mgr Sylwia Pacan