• Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Publiczna Szkoła Podstawowa im.Powstańców Śląskich
   • Telefon
   • 0 34 3575207 (budynek nr 1);
    0 34 3575536 (budynek nr 2)
   • Adres szkoły
   • ul.Piastowska 49 (budynek nr 1),
    ul. Piastowska 17 (budynek nr2)
    46-380 Dobrodzień
    46-380 Dobrodzień
    Poland