• Sztuczna Inteligencja.

     • W naszej szkole, w poprzednich latach, uczniowie najmłodszych klas zgłębiali tajniki programowania w ramach projektu „Sztuczna inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” .

      W trakcie zajęć warsztatowych uczniowie poznawali zasady działania robotów. Samodzielnie tworzyli algorytmy i programowali mini roboty. Próbowali własnych sił w sterowaniu robotami i odkrywali ich funkcje.

      Nasza szkoła została w szczególny sposób wyróżniona. Po zakończeniu realizacji projektu otrzymaliśmy w prezencie sześć małych, ale bardzo inteligentnych robotów do nauki programowania. W dniu 11 września Pani Dyrektor Krystyna Kazimierowicz osobiście odebrała Ozoboty w siedzibie RCRE w Opolu.

      Ozoboty to maleńkie roboty, które zabierają dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą kolorowych kodów dzieci mogą programować zadania, które wykonuje robot. Dzięki tym mini robotom dzieci przekonują się o tym, że programowanie jest niezwykle praktyczną dziedziną, którą można wykorzystać w każdym obszarze życia.

     • Narodowe czytanie.

     • Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku, 5 września, odbyła się 9. edycja. Czytano Balladynę J. Słowackiego. Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu. Fragmenty Balladyny czytała Kinga Dworaczyk, z klasy 8a, która wcieliła się w rolę Goplany oraz Kacper Przybylski z klasy 8b, który był Grabcem.

      Małgorzata Wierzbicka

    • SPORT
     • SPORT

     • Organizacja zawodów sportowych w związku z obostrzeniami wynikającymi z zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

      Przedstawiamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy organizacji zawodow sportowych Szkolnego Związku Sportowego oraz Oświadczenie uczestnika zawodów, w przypadku sportowców niepelnoletnich podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).

      Oświadczenie składane jest każdorazowo przed udziałem w zawodach. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami, aby na tej podstawie podjąć świadomie decyzję o udziale podopiecznego w zawodach sportowych organizowanych w ramach sportu szkolego składając dokument Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział ucznia w zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej Szkolnego Związku Sportowego.