• Informacja o zdalnym nauczaniu

     • SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

       

      W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Prezesa Rady Ministrów o dalszych obostrzeniach w kraju, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS -CoV-2 informujemy, że od 26 października do 8 listopada:

      Klasy 1 – 3 będą uczyć się stacjonarnie według planu. Świetlica w budynku przy ul.Piastowskiej 49 działa do godziny 16.00.

      Klasy 4 – 8 pracują zdalnie według planu. Lekcje online będą trwały 30 minut i będą odbywały się według poniższego harmonogramu. Przerwy między lekcjami wynikają z uwzględnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze oraz nauki stacjonarnej klas 1-3.

      Harmonogram lekcji online

      1. Lekcja 8.00 – 8.30

      2. Lekcja 8.50 – 9.20

      3. Lekcja 9.45 – 10.15

      4. Lekcja 10.40 – 11.10

      5. Lekcja 11.40 – 12.10

      6. Lekcja 12.40 – 13.10

      7. Lekcja 13.40 – 14.10

      8. Lekcja 14.30 – 15.00

      9. Lekcja 15.15 – 15.45

      Wszelką pomoc w zdalnym nauczaniu udzielą wychowawcy, z którymi można kontaktować się do godziny 17.00 z wyłączeniem sobót i niedziel.

       

      INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

      W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 26.10.2020 w klasach 4-8 wszystkie nadpłaty za niewykorzystane obiady zostaną zwrócone na konto Rodziców w pierwszej połowie listopada 2020.

      Uczniowie klas 1-3 korzystają z obiadów w szkole zgodnie z harmonogramem spożywania posiłków w stołówce szkolnej.

       

      Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie

      Dyrekcja

     • Akcja Sprzątanie Świata 2020

     • W ramach przeprowadzenia Akcji Sprzątania Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”, w dobie pandemii zaproponowaliśmy uczniom naszej szkoły przygotowanie projektu uświadamiającego wagę działań ekologicznych.

      W klasach I-III odbyły się pogadanki na temat zagrożeń jakie wynikają z zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można ograniczyć „produkcję śmieci”. Oglądali film instruktażowy „Segregacja odpadów”. Wszystkie klasy wykonywały prace plastyczne bądź plakaty, które zostały wyeksponowane na gazetkach.

      Uczniowie z klas 4-8 zrealizowali projekt monitorujący ilość plastiku zużywanego w domach. Uczniowie przez okres 2 tygodni sprawdzali, ile plastikowych opakowań zużywa się codziennie w ich rodzinnych domach. W tym celu monitorowali zużycie torebek foliowych i butelek plastikowych. Po upływie tego czasu klasy przygotowały zestawienia dotyczące ilości śmieci. W czasie realizacji projektu uczniowie szukali propozycji ograniczania zużycia tworzyw sztucznych na co dzień. Opracowali materiały wskazujące działania ratujące przyszłość naszej planety. Forma i sposób wykonania zależała od możliwości i umiejętności uczniów w klasie. Uczniowie wykonali plakaty, prezentacje multimedialne oraz film edukacyjny.

      Plakaty przedstawiające długość rozkładu opakowań z tworzyw sztucznych oraz sposoby ograniczania zużycia tworzyw sztucznych zostały wywieszone na holu szkoły.

       

      Linki do prac multimedialnych umieszczamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z efektami pracy naszych kreatywnych uczniów :).

      https://drive.google.com/file/d/1zyccQjBKhVHUzDunaktv8mFt4U6p7woA/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1131aBsobcbDFp-GVbnAzFzuSgTegQiVm/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1hleuQvA4wUkRxOcmzBfrWpOo53tUVEAv/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/11roNBWeYa-MZhK7NxywFuq03Lp8ejpEE/view?usp=sharing

       

      Monitorowanie zużycia tworzyw sztucznych w naszych domach.

       

      Po podsumowaniu informacji z każdej klasy uzyskaliśmy następujące wyniki:

       

      Liczba torebek foliowych    2008

      Liczba butelek plastikowych  1959

       

      Liczby te w pewien sposób obrazują zużycie materiałów z tworzyw sztucznych w naszych domach.

      Wyniki te są dosyć wysokie, pokazujące że przed nami ogromne wyzwania ekologiczne.

      Mamy nadzieję, że po przeprowadzonej akcji nasza młodzież jest bardziej świadoma ekologicznie i hasło tegorocznego projektu Sprzątania świata „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”  zostanie wprowadzone w życie.

      Planeta Ziemia jest domem dla nas wszystkich, dbajmy więc o nią wspólnie.

       

      Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w wykonanie projektu.

       

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020

     • X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2020r

            W dniu 2 października tradycyjnie w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Tabliczki Mnożenia. W całej szkole panował tabliczkowy zawrót głowy. Tego dnia lekcje matematyki wyglądały zupełnie inaczej.  

             Uczniowie klas trzecich podczas różnych gier i zabaw utrwalali tabliczkę mnożenia. Liczne gry i zabawy ruchowe, wesołe rymowanki oraz matematyczne piosenki utwierdziły naszych uczniów w przekonaniu, że tabliczka mnożenia to wcale nie taka trudna rzecz!

             W klasach czwartych nauczyciele prowadzący przygotowali: tabliczkowe losy – mnożenie do 100, iloczynową wykreślankę, tabliczkową kolorowankę oraz tabliczkowe bingo. Zorganizowano również akcję „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę znają” – dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji również zmierzyli się z tabliczką mnożenia uzyskując doskonałe wyniki. W klasach siódmych i ósmych w ramach lekcji matematyki odbywały się: tabliczkowe losy – mnożenie do 500 oraz konkurs matematyczno – logiczny „MT EXPERT Math and Logic Contest”. Wszystkie łamigłówki konkursowe związane były z tabliczką mnożenia. Wyniki konkursu poznamy wkrótce, a uczniowie, którzy zdobędą największą ilość punktów zostaną nagrodzeni ocenami z matematyki. Wszyscy uczestnicy naszego szkolnego święta świetnie się bawili, jednocześnie utrwalając tabliczkę mnożenia.