• Opłata za obiady

     • OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU STYCZEŃ 2021

       

      10 DNI x 5,40 ZŁ = 54,00 ZŁ

       

      TERMIN WPŁATY: 22.01.2021

      WPŁAT DOKONUJEMY NA KONTO BANKOWE O NUMERZE:

      36 8907 1047 2005 4001 0238 0001

      BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY

     • Od 18 stycznia 2021r. klasy 1-3 wracają do nauki stacjonarnej, a klasy 4-8 kontynuują naukę zdalną.

     •   Przypominamy, że:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Wszyscy wchodzący do szkoły muszą bezwzględnie zdezynfekować ręce.
      3. Opiekunowie dzieci nie mogą wchodzić na teren budynku szkoły.
      4. Na terenie szkoły obowiązuje osłona ust i nosa. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.
      5.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      6. Dla uczniów klas 1 – 3 od poniedziałku 18 stycznia 2021r. będą wydawane obiady zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.
      7. Świetlica szkolna będzie funkcjonować dla klas 1-3 do godziny 16.00.