• Kalendarz roku szkolnego

  • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

    

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   1 września 2022r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   23.12.2022 – 31.12.2022

   Ferie zimowe

   13.02.2023 – 24.02.2023

   Wiosenna przerwa świąteczna

   06.04.2023 – 11.04.2023

   Egzamin ósmoklasisty

   Termin dodatkowy

   23.05.2023 – 25.05.2023

    

   Dni wolne od zajęć dydaktycznych

    01.11.2022, 11.11.2022, 06.01.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 08.06.2023

   Dodatkowe dni wolne

   31.10.2022, 02.05.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 23.05.2023 - 25.05.2023, 09.06.2023

    

   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   23.06.2023

                                                   

   PLANOWANE TERMINY WYWIADÓWEK I SPOTKAŃ Z RODZICAMI

   Budynek ul. Piastowska 49

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   14.09.2022

   16.30

   Zebranie z rodzicami

   2.

   07.12.2022

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców – informacje o zagrożeniach

   3.

   01.02.2023

   16.30

   Zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza

   4.

   10.05.2023

   16.30

   Wywiadówka dla rodziców – informacje o zagrożeniach

   Budynek ul. Piastowska 17

   Lp

   Data

   Godzina

   Rodzaj spotkania

   1.

   14.09.2022

   17.30

   Zebranie z rodzicami

   2.

   07.12.2022

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców – informacje o zagrożeniach

   3.

   01.02.2023

   17.30

   Zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza

   4.

   10.05.2023

   17.30

   Wywiadówka dla rodziców – informacje o zagrożeniach

    

   PLANOWANE TERMINY WYSTAWIANIA OCEN I KONFERENCJI KLASYFIKACYJNEJ

   06.12.2022

   Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I półrocze

   18.01.2023

   Wystawienie ocen niedostatecznych

   24.01.2023

   Wystawienie pozostałych ocen za I półrocze

   25.01.2023

   Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

   30.01.2023

   Rozpoczęcie zajęć w II półroczu

   10.05.2023

   Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za II półrocze

   07.06.2023

   Wystawienie propozycji ocen rocznych

   14.06.2023

   Wystawienie ocen niedostatecznych

   16.06.2023

   Wystawienie pozostałych ocen rocznych

   20.06.2023

   Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze